SK | CZ | PL
Slide 1

Zo Zuberca cez machy do Oravského Bieleho Potoka, alebo od Zuberských sov k Bielopotockým oslám

Základné informácie

Dĺžka trasy
21,6 km
Trvanie
2,5 hodiny
Obtiažnosť
Priemerná
Vhodné pre
MTB
Terén
40 % asfalt, zvyšok poľná cesta, lesná cesta, štrková cesta
GPX súbor na stiahnutie
Stiahnúť

Najskôr by som vysvetlil slovné spojenia „od Zuberských sov k Bielopotockým oslám“. Ak by ste chceli bližšie spoznať náš kraj, zvyky a dialekt, tak každá dedina pod Zubercom má svoju prezývku. Zuberčanov volajú sovy, Habovčanov juchy a Bielopotočanov osly – osľári. Jeden taký náš miestny vtip.

Zuberčanka a Habovčanka sa rozprávajú:

Habovčanka:   Ty, čula si, čo sa v  Zuberci stalo?

Zuberčanka:    A čôže by sa malo stať?

Habovčanka:   Bola som u Vás v kostole na chvoruse a nemala som si de sadnúť.

Zuberčanka:   Ná prečô?

Habovčanka:   Veď na chvoruse boli namesto lavíc drôty naťáhnutie.

Zuberčanka:   Ná načô?

Habovčanka:   Akože nevieš, veď Zuberským sovám sa zle na lavicách sedí, a tak si radšej drôty naťáhali.

Trasu začíname tým, že sa z penziónu u Michala spustíme do Zuberca po hlavnej ceste  ku kostolu. Na križovatke pri kostole odbočíme vľavo smer Liptovský Mikuláš a Huty. 100 metrov od križovatky na Liptovský Mikuláš je koliba Josu a tu

Koliba josu

Koliba Josu

odbočíme vpravo okolo koliby do dlhého tiahleho stúpania, striedaného rovinatejšími úsekmi na vydýchanie. Asi 500 metrov od koliby je kríž z roku  1837

Kríž z roku 1837 s lavičkou s pekným výhľadom

Kríž z roku 1837 s lavičkou a pekným výhľadom

s lavičkou a peknými výhľadmi na Zuberec a Roháče. V okolí Zuberca je  14 krížov a symbolizujú najmä vieru v Boha, pracovitosť ľudí, majstrovstvo kamenárov najmä z Oravského Bieleho Potoka. Najskôr pôjdeme po starej družstevnej asfaltke, ktorá sa neskôr zmení na poľnú cestu. S pribúdajúcou výškou bude výhľad

Roháče naše vŕšky rodné, môj drahý kliník, lán i milotín aj keď nás strhnú vody zradné orave bol som aj budem syn.

Roháče, naše vŕšky rodné, môj drahý Kliník, Lán i Milotín, aj keď nás strhnú vody zradné, Orave bol som aj budem syn.

lepší a krajší. Celý čas budeme kopírovať turistickú trasu, najskôr modrú značku,  potom od sedla Prieková

Pokračujeme v pravo po červenej

Pokračujeme vpravo po červenej značke

červenú. Pred sedlom Prieková nás čaká najstrmšie stúpanie dnešnej trasy, ktoré na biku zdolajú len tí najlepší, avšak nenechajte sa odradiť kúskom tlačenia, pretože od sedla Prieková sú už len dve krátke stúpania a dlhý zjazd do Oravského Bieleho Potoka. Ako orientačný bod na trase nám bude slúžiť vysielač

Vysielač na Mníchu

Vysielač na Mníchu

na Mníchu, ktorý má cca 40 metrov a je ho vidieť  zo všetkých strán už zďaleka. Pri zjazde z Mnícha nás čaká stredne náročný terén. Cesta nás zavedie okolo cintorína do stredu dediny k hotelu Milénium. My sa však spustíme ešte o 200 m nižšie k obecnému úradu a kostolu, kde nás čaká prehliadka krásnych sôchcez pálenicu(machy)0094 z pieskovca,  vyrobených na  každoročne sa konajúcom podujatí s názvom Kamenársky Plenér. Sochy sa nachádzajú pred obecným úradom, pred kostolom a vo dvore pri obecnom úrade. Po prehliadke sôch pokračujeme naspäť do Zuberca po hlavnej asfaltovej ceste. Pri prejazde mosta medzi Habovkou a Zubercom využijeme štrkovú cestu vedúcu popri potoku Studená na ľavej strane zvanú  štreka v dĺžke 3 km. Na konci štreky odbočíme doprava a zvyšok, asi 1 km cesty  už pôjdeme po trase ako sme začínali, len opačne.